Zieke medewerkers en werkstress

Ziekteverzuim wordt wel gezien als een goede graadmeter hoe een bedrijf met personeel omgaat. Een deel van het ziekteverzuim wordt - direct of indirect - veroorzaakt door de manier dat de manager leidinggeeft. Als managers zorgen voor onvoldoende veiligheid en ze voeren de werkstress op, werken ze ziekteverzuim in de hand.

In dit artikel leg ik aan de hand van een paar basisprincipes van de werking van het brein uit, wat een manager kan doen om een medewerker in zijn kracht te houden. Ook ga ik in op hoe men beter met stress om kan gaan, zodat het ziekteverzuim op basis van stress minder wordt. Vraag hier je coaching retraite aan.

Pijnnetwerk versus beloningsnetwerk

Het brein heeft een groot aantal netwerken. Super belangrijke netwerken zijn het pijnnetwerk versus beloningsnetwerk. Mensen die in het pijnnetwerk zitten, zijn aan het overleven. Veel van de denkkracht wordt gebruikt om te overleven, om manieren te bedenken, hoe ze deze manager kunnen ‘verdragen’. Als mensen in hun pijnnetwerk zitten, dan functioneren ze veel minder goed. Een deel van de mensen zal zich dan ook makkelijk ziek melden. Naast het pijnnetwerk heb je ook het beloningsnetwerk. Als iemand in het beloningsnetwerk zit, voelt deze persoon zich veilig, is hij meer flexibel en zal hij zijn denkkracht vooral in kunnen zetten voor het werk. De keuze maken om je ziek te melden zal minder snel plaats vinden.

Hoe krijg je iemand in het beloningsnetwerk?

Dus het is belangrijk om mensen in het beloningsnetwerk te krijgen. Beloning betekent hier overigens niet dat je mensen financieel moet belonen. Vaak wordt gedacht dat een financiële beloning mensen in hun beloningsnetwerk krijgt. Uit onderzoek blijkt dat dit niet waar is.

De belangrijkste methode om mensen in het beloningsnetwerk te krijgen is door het bieden van veiligheid in combinatie met ruimte. Te veel controle zorgt voor onveiligheid. Onveiligheid zorgt weer voor afgifte van stresshormonen. Dus managers moeten hun controle behoefte verminderen. Veiligheid creëer je daarnaast ook door eerlijk te zijn, mensen gelijk te behandelen, positief te blijven, mensen te waarderen en tot slot een open en blij gezicht te hebben. Onveiligheid creëer je dus door oneerlijk te zijn, mensen niet gelijk te behandelen, negatieve attitude te hebben, mensen niet te waarderen en een boos gezicht hebben.

Ruimte

Naast de veiligheid moet je ook ruimte bieden. Daarom dienen managers coachend leiderschap te gebruiken. Bij coachend leiderschap stuur je op resultaten in goede synergie met diverse kaders. Coachend leiderschap zorgt voor ruimte en het is duidelijk wat er verwacht wordt. Ik vergelijk het graag met het spelen van een voetbalwedstrijd. Bij een voetbalwedstrijd moet gewonnen worden (het resultaat), echter in de uitvoering moet je je houden aan diverse spelregels en de tactiek van de coach (de kaders). Binnen deze kaders dienen de spelers zo goed mogelijk spel laten zien.

Omgaan met stress

Ik denk dat het belangrijk is dat leidinggevenden ook organiseren dat mensen goed met stress om leren gaan. Als mensen in het pijnnetwerk komen reageren ze met stress. Stress is een manier van het brein om zogenaamde onveilige situaties aan te kunnen. Ik schrijf heel bewust, zogenaamde onveilige situaties. Als je het namelijk op de keper beschouwd, is het maar de vraag of het echt onveilig is. Het is niet de onveiligheid die bijna iedereen wel zal ervaren van een beroving of het oog in oog staan met een beer. Een bepaalde werksituatie zal voor de een als onveilig worden ervaren en voor de ander niet. Een bepaalde persoon krijgt er stress van en de ander niet. Vraag hier je Coaching retraite aan.

Stress en het brein

Kennis van het brein zorgt er ook voor dat je makkelijk kunt leren om beter met stress om te gaan. De stressrespons begint in het brein. Op het moment dat de amygdala, een klein kern in het brein, stress ervaart, wordt er vervolgens een signaal gestuurd naar de hypothalamus, het brein controle centrum. De hypothalamus zet het lichaam vervolgens in de stressstand zoals een snellere hartslag en ademhaling. We staan klaar voor het mogelijk gevaar. Als dit keer op keer gebeurt, wordt dit de automatische reactie. Dan put stress je uit, demotiveert en zorgt onder andere voor: onrust gevoelens en concentratieproblemen.

Stressmanagement

De basis van stressmanagement op basis van kennis van het brein, is het herkennen van je stress en vervolgens vanuit je interne leider, je ‘growth mindset’, nieuw gedrag aanleren. Meer over stress management kun je lezen in het artikel: Minder werkstress door optimaal gebruik van je brein. 

Tot slot

Managers hebben een cruciale rol in het welbevinden van de mensen. Gelukkig is het niet moeilijk om dit welbevinden te organiseren. Het start met het goed begrijpen van het brein. Meer welbevinden gaat gepaard met minder ziekteverzuim. Dit ligt dus echt voor een deel in de handen van de manager. Lees meer over Burnout.

Kies een Reis om leren om te gaan met stress!

 

Wil je meer over de werking van het brein lezen?

Bestel dan het boek: Neuroleiderschap | van macht naar kracht.