Outplacement - Transitievergoeding

Een goede werkgever zal ter compensatie van het ontslag vaak een outplacementbudget aanbieden. Dat geld mag je dus ook investeren in je persoonlijke ontwikkeling. De meeste mensen willen nog altijd een vaste baan als werknemer, maar een toenemend aantal mensen overweegt het te proberen als zzp'er.

Aanpassingen transitievergoeding in 2020 

In 2020 is de transitievergoeding verruimd op basis van de  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Werknemers hebben voortaan bij ontslag vanaf dag één recht op een transitievergoeding. In de nieuwe regeling hebben alle werknemers, ook bij tijdelijk dienstverbanden, recht op een transitievergoeding. Verder is de maximale transitievergoeding aangepast.

WAB-checklist voor werkgevers

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht veranderd. Doe de checklist en kijk waar u actie op moet ondernemen.

Vergoeding vanuit CAO

In veel cao’s is een regeling voor een Persoonlijk Ontwikkelingsbudget uitgewerkt. Overleg met je directeur of afdeling P&O/HR. Zij kunnen duidelijkheid geven over of zij de coachingreis (deels) vergoeden, inclusief de evaluaties en eventuele tussentijdse rapportages naar de werkgever.​

Veel mensen zijn je voorgegaan en hebben daadwerkelijk veranderingen in zichzelf, werk en leven geïntegreerd. Nu jij nog!

Loopbaan & outplacementtraject/reis

Loopbaan & outplacementtraject/reis

Outplacement is een verzamelterm voor de diverse manieren die er zijn om je 'van werk naar werk'  te begeleiden. Je kunt denken aan: netwerk-trainingen, psychologische tests, scholingstrajecten, scannen van de arbeidsmarkt, ondersteuning bij sollicitaties, enz.

Natuurlijk zijn er hele goede adviseurs en outplacement bureau's, maar soms heb je een andere kijk op jezelf nodig om door te kunnen naar ander werk.

In dit geval kun je kiezen voor een zakelijke coaching reis.