Creëer een veilige werkcultuur

Organisaties doen niet genoeg om een ‘psychisch veilige werkplek’ te creëren. Dat concludeert Jim Barnett, leidinggevende binnen LinkedIn, in een artikel voor Fast Company. Met de term psychische veiligheid doelt hij op een bedrijfscultuur waarin een werknemer het gevoel heeft dat zij of hij risico’s kan nemen zonder ergens bang voor te zijn of het slachtoffer van schaamte of spot te worden. Dat is nu zelden het geval, vindt hij.

Recente Nederlandse cijfers bevestigen dat zijn oordeel ook hier opgaat. Zo bleek vorige maand dat vier op de tien universiteitsmedewerkers stelselmatig te dealen hebben met pesterijen, machtsmisbruik, buitensluiten, het achterhouden van informatie en intimidatie, al dan niet seksueel. Driekwart van de ondervraagden wijt de problemen aan slecht leiderschap, maar ook hiërarchie en hoge werkdruk worden genoemd. Sociaal onveilig, noemt vakbond FNV het.

Maar ‘doodgewone’ werkstress draagt er ook aan bij. Hoe normaal het ook is om altijd maar druk, druk, druk te zijn, er blijft soms weinig tijd over waarin je de zaken kunt aanpakken zoals jij dat wilt. We mogen van geluk spreken dat we het minst gestrest zijn van Europa, maar alsnog zegt een op de tien Nederlandse werknemers zich dagelijks gestrest te voelen. Dat eenderde van de Nederlanders iedere week meer dan zes uur overwerkt, helpt ook niet mee.

Ergens bij willen horen

Mensen bezitten de universele behoefte om ergens bij te horen en door anderen te worden geaccepteerd zoals ze zijn, schrijft Jim Barnett. Het blijkt zelfs een van de grootste factoren te zijn die bijdragen aan betrokkenheid op de werkvloer. Ook een onderzoek van de Universiteit van Utrecht van vorig jaar onderstreept dit: als je het gevoel hebt dat het beeld dat je van jezelf hebt overlapt met hoe je je op je werk behoort te gedragen, ben je gemotiveerder en haal je meer voldoening uit je baan. En daardoor presteer je weer beter.

Omgekeerd dragen te veel zorgen en angst bij aan een verlies van creativiteit en productiviteit. Niet jezelf kunnen zijn kan zelfs leiden tot een groter risico op burn-out, aldus de wetenschappers.

Het is aan organisaties om te zorgen dat de veilige werkomgeving waar we behoefte aan hebben bestaat, aldus Barnett. Zeker nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt is het volgens hem belangrijk dat bedrijven hier gehoor aan geven. ‘Het begint al bij leidinggevenden, zij moeten het goede voorbeeld geven.’

Onderdeel van een gezonde psychisch veilige werkplek vormt volgens Barnett dat je fouten kunt toegeven en je kwetsbaar kunt opstellen, en respect hebt voor anderen. ‘Maar ook managers die openheid en transparantie enthousiasmeren zijn belangrijk, net als gezonde onderlinge werkrelaties waarbinnen vragen kunnen worden gesteld en ideeën geopperd. Hoe meer iedereen zich er comfortabel bij voelt om volledig zichzelf te kunnen zijn, hoe beter we er allemaal van worden.’

Werk aan je Leiderschap

Leidinggevende moeten het goede voorbeeld geven, maar hoe doe je dit? Met onze leiderschapsreizen ontwikkel jij een visie over jouw manier van leiding geven. Bewust worden van de impact van jouw handelen is jouw verantwoordelijkheid. 

 

 

Bron Blog is Intermediar