Het persoonlijk ontwikkelbudget is voor wie?

Of een werknemer recht heeft op een persoonlijk ontwikkelbudget, hangt af van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waar die onderdeel van uitmaakt. In sommige cao’s staat het persoonlijke ontwikkelbudget expliciet genoemd, in andere is dat niet het geval. Ook sommige individuele arbeidscontracten bevatten de mogelijkheid om een ontwikkelbudget op te nemen.

Het persoonlijk ontwikkelbudget (pob) is een budget dat werknemers jaarlijks mogen opnemen ten behoeve van hun individuele ontwikkeling. In sommige cao’s wordt dit ook wel het individueel ontwikkelbudget of kortweg iob genoemd. Het persoonlijk ontwikkelbudget biedt werknemers de stimulans om zich professioneel te ontwikkelen en meer werkplezier te ervaren. 

Medewerkers lopen soms vast in werk. Vragen zij zich af of ze op de juiste plek zitten en hun competenties wel ten volle benut worden? Het gaat over hun loopbaan en hoe zij enthousiast kunnen blijven.

Hoe hoog is het persoonlijke ontwikkelbudget?

Wanneer je de cao-database erop naslaat, blijkt dat er maar liefst 83 cao-akkoorden zijn waarin budgetafspraken staan voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. In totaal kunnen zo’n 1.3 miljoen werknemers hier aanspraak op maken. Het gemiddelde bedrag van het persoonlijk ontwikkelbudget in cao’s ligt tussen de 500 en 700 euro per jaar. Voor 12 cao-akkoorden ligt dit bedrag op 1.000 euro of hoger.

Werknemers hoeven hier niet in één keer gebruik van te maken. Ze mogen dit budget ook uitspreiden over meerdere jaren. Hierdoor kan het budget worden besteed aan duurdere opleidingen of cursussen. 

Hoe gebruiken werknemers dit budget?

Uit onderzoek blijkt dat lang niet alle werknemers gebruikmaken van hun persoonlijk ontwikkelbudget. De werknemer is vrij om hier zelf over te beslissen, maar er ligt op dit gebied ook een verantwoordelijkheid voor jou als werkgever. Het is jouw taak om je werknemers te stimuleren om ook daadwerkelijk gebruik te maken van het pob. Dat is goed voor de werknemer én voor je organisatie.

De reden dat veel werknemers het budget niet opnemen, is omdat ze niet goed weten wat ze ermee aan moeten. Ze begrijpen dat er opleidingen en cursussen van kunnen worden betaald, maar hebben sturing nodig om de juiste beslissing te nemen. 

Tips

  • Ga regelmatig met je werknemer in gesprek en vraag hen naar hun wensen en behoeften op carrièregebied. Noem hierbij expliciet dat er een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar is vanuit de cao. 
  • Denk proactief met de werknemer mee over het vakgebied of de specialisatie waarin die zich wil verdiepen. Je kunt vervolgens samen ontdekken welke cursussen of opleidingen hier het beste bij passen.
  • Stel geen onnodige eisen aan de opleidingen of cursussen die je medewerkers kunnen kiezen. Zorg wel dat duidelijk is wat deze eisen zijn, maar blijf flexibel. Hoe meer vrijheid je je werknemers geeft, hoe groter de kans dat ze er gebruik van maken.
  • Stimuleer een leercultuur binnen je bedrijf en leg je werknemers uit waarin dit zowel in hun eigen belang als dat van de organisatie. 
  • Zet medewerkers in het zonnetje die wél gebruik maken van het persoonlijk ontwikkelbudget. Laat hen plenair over hun ervaringen vertellen en laat duidelijk zien welke voordelen dit oplevert. 

Bij zakelijke coaching reizen bieden wij mogelijkheden zoals: Waar liggen de kansen om jouw leiderschap te versterken? En hiermee de prestaties van jezelf, team of organisatie te vergroten? 

Als organisatie vind je het belangrijk dat het goed gaat met je medewerkers, dat betekent preventief werken en zorgen dat het ziekte verzuim omlaag gaat. Daarvoor hebben wij de stress en burn-out preventie trajecten.